GABRIEL TOUR RACE TO MAXX ROYAL 2019
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=98858110

miesto konania
04.05.2019

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov GTRTMR2019
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca HLÁVKA Matej
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Marek Sasák
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Ceny a trofeje pre umiestnených hráčov na prvých troch miestach v KAŽDEJ KATEGÓRII. Odovzdanie cien na začiatku nasledujúceho kola.

Podmienky
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska konkrétneho súťažného kola. Používanie autíčka je dovolené len pre hráčov s lekárskym potvrdením. Meracie zariadenia všetkého druhu sú počas turnajového kola povolené. Možný protest je dovolené podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. Odpaliská žlté - páni HCP 0 - 54 Odpaliská červené - dámy HCP 0 - 54

Spôsob registrácie
Verejné prihlasovanie sa cez server SKGA, www.skga.sk, Všetky prípadné otázky volajte na číslo: +421-917-596-758

Víťazstvo
Prví traja umiestnení hráči v každej kategórii.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 04.05.2019
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 04.05.2019
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný z jamky č. 1 od 9:00. ŠTARTOVACIA LISTINA BUDE V PRÍLOHE od 19:00 hod 03.05.2019
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 11.04.2019
Čas podania prihlášky 16:00
Uzávierka prihlášok - dátum 03.05.2019
Uzávierka prihlášok - čas 18:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky člen GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom - 50€, nečlen/registračný člen - 100€
Úhrada nákladov nie
Ubytovanie ?
Stravovanie raňajky, občerstvenie do hry, pitný režim, obedové menu po hre
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 20

Ostatné
Poznámka Všetky základné informácie sú zhrnuté v prílohe: GTRTMR - 2019 PROPOZÍCIE
Popis GABRIEL TOUR RACE TO MAXX ROYAL 2019 je novým projektom pre sezónu 2019. Bude sa skladať zo série ôsmich turnajov na troch golfových ihriskách s hracími dňami trikrát piatok a päťkrát sobota s maximálnou dĺžkou cestovania jednej hodiny autom z Bratislavy. Ústredným motívom všetkých ôsmich turnajov bude poskytnúť každému záujemcovi flexibilitu výberu termínu a miesta konania turnajov prepojenú s možnosťou zapojiť sa do celoročného vyhodnotenia po splnení športových podmienok túry. Dlhodobá súťaž: Prvých sedem kôl prebehne s vyhodnocovaním individuálnych výsledkov. Pre dlhodobú súťaž budú spočítané štyri najlepšie stableford netto výsledky z možných siedmych. Do záverečného ôsmeho finálového kola postúpi z každej z troch kategórii 30 najlepšie umiestnených hráčov. Spolu záverečné kolo bude hrať 90 hráčov.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
A: HCP 0 - 14StablefordÁnoÁno
B: HCP 14,1 - 24StablefordÁnoÁno
C: HCP 24,1 - 36StablefordÁnoÁno
D: HCP 37 - 54StablefordÁnoÁno