9-jamkový HCP popoludňáčik /pre HCP 4,5 a vyššie/
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=93602289

miesto konania
12.09.2018

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov HCP 2018 /streda/
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor Golfový klub Borša
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca HLÁVKA Matej
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Nikoleta Vlahyová, Matej Hlávka
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Trofeje a vecné ceny.

Podmienky
Možnosť úpravy pre HCP 4,5 - 54. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor. MUŽI: od 12r. HCP +4 až 12,0 =biele odpaliská, HCP 12,1 až 54 =žlté odpaliská, chlapci do 12 rokov HCP +4 až 54 = červené odpaliská. ŽENY: HCP +4 až 12,0 =modré odpaliská, HCP 12,1 až 54 =červené odpaliská. Súťažný výbor si vyhradzuje právo otvorenia a zlúčenia kategórií podľa počtu a skladby HCP prihlásených hráčov. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 9 jamiek na 2,5 hod. Trest za neodôvodnené zdržiavanie hry (Pravidlo 6-7): prvý priestupok - 1 trestná rana, druhý priestupok - 2 trestné rany, ďalší priestupok - diskvalifikácia. Hrací čas turnaja môže byť v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami zmenený na základe rozhodnutia súťažného výboru. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany, viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Používanie autíčok na turnaji je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia súťažnému výboru. Takíto hráči si hradia autíčko sami. Používanie meracích prístrojov je povolené. Zákaz nosičov PRO (caddie PRO). Hráč je v prípade odstúpenia pred hrou, povinný odhlásiť sa, alebo oznámiť tento úmysel recepcii GKBO najneskôr 24 hodín pred zahájením daného turnaja. V prípade viacnásobného porušenia tohto pravidla a odhlásenia sa po stanovenom limite, môže súťažný výbor zamedziť hráčovi/hráčke jeho ďalšie účinkovanie v súťaži/turnaji.

Spôsob registrácie
Na stránke www.skga.sk, tel.č.:0902 602 737, e-mail: golf@golfborsa.sk

Víťazstvo
I. - III.miesto v kategórii HCP +4-54. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení: - lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och a poslednej jamke.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 12.09.2018
Čas zahájenia 16:00
Dátum ukončenia 12.09.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart od 16:00, hrá sa 1 x 9 jamiek, štartová listina bude uverejnená deň pred konaním turnaja po 18:00 hod.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 07.08.2018
Čas podania prihlášky 8:00
Uzávierka prihlášok - dátum 12.09.2018
Uzávierka prihlášok - čas 12:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky aktívny člen GKBO: green fee + štartovné - 15€, junior do 10 rokov:green fee + štartovné - 15€, junior od 11 do 16 rokov:green fee + štartovné - 31€, junior od 16 do 21 rokov:green fee + štartovné - 39€, nečlen/registračný člen GKBO: green fee + štartovné - 41€. Platba poplatkov na recepcii.
Úhrada nákladov nie
Ubytovanie ?
Stravovanie minerálka do bagu, večera po hre
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 8

Ostatné
Poznámka
Popis Turnaj ideálny pre hráčov, ktorí cez týždeň nestíhajú štandardné 18-jamkové kolo. Turnaje budú organizované počas celého leta.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
HCP +4,0 - 54StablefordÁnoÁno