Golf Trnava & Friends CUP 2018
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=93162381

miesto konania
14.09.2018

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov GTFC2018
Organizátor, Usporiadateľ Golf Trnava
Spoluorganizátor
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca NOVOTNÁ Daniela Mgr.
Rozhodca BARIČÁKOVÁ Mária
PARÍZEK Peter
Riaditeľ súťaže Vladimír Pecho
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Vecné ceny

Podmienky
Súťažný výbor si vyhradzuje právo otvorenia a zlúčenia kategórií podľa počtu a skladby HCP prihlásených hráčov. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 18 jamiek na 5 hod. Trest za neodôvodnené zdržiavanie hry (Pravidlo 6-7): prvý priestupok - 1 trestná rana, druhý priestupok - 2 trestné rany, ďalší priestupok - diskvalifikácia. Hrací čas turnaja môže byť v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami zmenený na základe rozhodnutia súťažného výboru. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany, viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Používanie autíčok na turnaji je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia súťažnému výboru. Takíto hráči si hradia autíčko sami. Používanie meracích prístrojov je povolené. Zákaz nosičov PRO (caddie PRO).

Spôsob registrácie
Na stránke www.skga.sk, e-mail: turnaj@golftrnava.sk, tel. 0908719529

Víťazstvo
I. - III.miesto v kategórii HCP +4-18 Netto STB, v kategórii HCP 18,1-36 Netto STB a v kategórii HCP 37-54 Netto STB - vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií, odovzdanie cien a úprava HCP hráčov. Majstrom klubu sa stáva hráč s najnižším počtom rán, ktorý je súčasne aj členom klubu Golf Trnava. Majsterkou klubu sa stáva hráčka s najnižším počtom rán, ktorá je súčasne aj členkou klubu Golf Trnava.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 14.09.2018
Čas zahájenia 8:50
Dátum ukončenia 14.09.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart od 9:00 hod. z jamky č. 1 a č. 10. Hrá sa 1 x 18 jamiek na 18 jamkovom majstrovskom ihrisku /PAR 72/ - (pozn. veľké ihrisko). Registrácia hráčov minimálne 30 min. pred štartom. Štartová listina bude uverejnená deň pred konaním turnaja po 18 hodine.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 05.09.2018
Čas podania prihlášky 8:00
Uzávierka prihlášok - dátum 12.09.2018
Uzávierka prihlášok - čas 8:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Sponzori štartovné 45 EUR. Hráči s hracím fee v Hrubej Borši štartovné 25 EUR. Ostatní hráči štartovné 70 EUR. Platba poplatkov iba v hotovosti.
Úhrada nákladov NIE
Ubytovanie ?
Stravovanie Pri registrácii nápoje, ovocie do bagu, half way občerstvenie. Raut po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 8

Ostatné
Poznámka Štartovka bude zverejnená štvrtok po 17:00 hod.
Popis Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor. MUŽI: HCP +4 až 18,0 =biele odpaliská, HCP 18,1 až 54 =žlté odpaliská, chlapci do 12 rokov HCP 18,1 až 54 =žlté odpaliská. ŽENY: HCP +4 až 18,0 =modré odpaliská, HCP 18,1 až 54 =červené odpaliská, dievčatá do 12 rokov HCP 18,1 až 54 =červené odpaliská.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh
Názov
štartovka


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
HCP +4,0 - 18StablefordÁnoÁno
HCP 18,1 - 36StablefordÁnoÁno
HCP 37 - 54StablefordÁnoÁno
Muži - Brutto ranyNa ranyNieÁno
Ženy - Brutto ranyNa ranyNieÁno