GOLF CHALLENGE 2016 by VULM
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=82974605

miesto konania
30.07.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov Golf Challenge 2016
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca WIRDZEK Michal
Rozhodca PEČO Ján III.
PULLMAN Lukáš Ing.
Riaditeľ súťaže Michal Wirdzek
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Sklenené trofeje - umelecké originály z dielne Achilleasa Sdoukosa, poukážky 50, 30 a 20 EUR na sortiment z predajne GOLF USA, produkty od spoločnosti ESET, vitamínove balíčky od spoločnosti VULM, vínko a poukážky na masáž.

Podmienky
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska a súťažného poriadku SKGA. Všetci hráči sú povinní absolvovať turnaj pešo, bez golfového autíčka (pokiaľ nemajú výnimku od lekára). Meracie prístroje sú povolené. Štartová listina bude zverejnená najneskôr večer pred turnajom. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 100,- EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje, si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Spôsob registrácie
Cez server SKGA.

Víťazstvo
KATEGÓRIA A - HCP 0-15,0: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - biele, ŽENY - modré. Hrá sa systémom na rany s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. KATEGÓRIA B - HCP 15,1-25,0: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - žlté, ŽENY - červené. Hrá sa systémom stablefort s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. KATEGÓRIA C - HCP 25,1-54: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - žlté, ŽENY - červené. Hrá sa systémom Stableford s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. Hráčom s HCP vyšším ako 36 sa ráta HCP 36. Vyhodnotené budú 3 najlepšie výsledky v každej kategórii. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so súťažným poriadkom SKGA. V prípade rovnakého výsledku kategórie A: V prípade rovnakého výsledku kategórie A: o poradí sa rozhoduje na základe výsledku na posledných 9/6/3/1 jamiek/jamky. V prípade rovnakého výsledku kategórie B a C: o poradí sa rozhoduje na základe výsledku na posledných 9/6/3/1 jamiek/jamky. Doplnkové súťaže - kategória A, B, C - 1 x Longest drive muži (jamka bude určená v deň turnaja) - 1 x Longest drive ženy (jamka bude určená v deň turnaja) - 1 x Nearest to the pin (jamka bude určená v deň turnaja), EAGLE/BIRDIE jamka - JAMKA č. 2 (špeciálne hodnotená jamka zľavovými poukážkami GOLF USA). Pre vyhodnotenie jednotlivých kategórií je potrebný minimálny počet sedem hráčov. V prípade účasti sedem až desať hráčov v kategórii je vyhodnotené len prvé miesto. V prípade účasti šesť a menej hráčov v kategórii, je táto zlúčená s vyššou kategóriou s prípadným obmedzením HCP.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 30.07.2016
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 30.07.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný z jamiek 1 a 10.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 14.07.2016
Čas podania prihlášky 16:00
Uzávierka prihlášok - dátum 29.07.2016
Uzávierka prihlášok - čas 17:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Green fee 55,-Eur, štartovné 20,-Eur. Platba je možná len v hotovosti.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Prípitok, half way, pitný režim na ihrisku počas celého dňa, ovocie, minerálka, ochutená vitamínová voda VITAMIN WELL, káva Café Molinari, vyrobky 7days. Po odohraní chutný obed.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 15

Ostatné
Poznámka
Popis Nadštandardná golfová túra pre hráčov zameraná na športovú a fair play stránku golfu. Túra je pod záštitou občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Pre všetkých golfistov je pripravený super servis: prípitok, skvelá káva Café Molinari, počas celého dňa alko prípitky, vyhlasovanie výsledkov osobnosťou showbusinessu.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Kategória A - HCP 0-15,0Na ranyÁnoÁno
Kategória B - HCP 15,1-25,0StablefordÁnoÁno
Kategória C - HCP 25,1-54 StablefordÁnoÁno