GOLF REVUE Open - SFLG 2019
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=79064956

miesto konania
16.04.2019

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov Golf revue Open
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca STESKÁL Karol JUDr.
Rozhodca PARÍZEK Peter
Riaditeľ súťaže Martin Pavlík
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Vecné ceny a trofeje pre víťazov kategórii.

Podmienky
Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 18 jamiek na 5 hod. Trest za neodôvodnené zdržiavanie hry (Pravidlo 6-7): prvý priestupok - 1 trestná rana, druhý priestupok - 2 trestné rany, ďalší priestupok - diskvalifikácia. Hrací čas turnaja môže byť v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami zmenený na základe rozhodnutia súťažného výboru. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany, viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Používanie autíčok na turnaji je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia súťažnému výboru. Takíto hráči si hradia autíčko sami. Používanie meracích prístrojov je povolené

Spôsob registrácie
na serveri SKGA

Víťazstvo
Vecné ceny a trofeje pre víťazov kategórii. Doplnkové súťaže: longest drive - spoločná, nearest to the pin - spoločná.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 16.04.2019
Čas zahájenia 10:00
Dátum ukončenia 16.04.2019
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu postupny z jamky č.1 od 10:00
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 01.04.2019
Čas podania prihlášky 13:00
Uzávierka prihlášok - dátum 15.04.2019
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky člen GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom: štartovné - 30 €, nečlen/registračný člen: štartovné + greenfee - 70€, hradí sa v hotovosti pri registrácii organizátorovi
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie pocas hry, obed po hre, pitny rezim...
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 12

Ostatné
Poznámka
Popis Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Spoločná STB NETTO - HCP 0-54 (s obmedzením na 36)StablefordÁnoÁno
Spoločná STB BRUTTO - HCP 0-54 (s obmedzením na 36)StablefordNieÁno