VAŠA SLOVENSKO GOLF TOUR 2016
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=77713414

miesto konania
08.04.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov VAŠA SLOVENSKO GT 2016
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Rozhodca GMITERKO Miroslav
Riaditeľ súťaže Tibor Markó
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
1. miesto: vecné ceny/trofej 2. miesto: vecné ceny/trofej 3. miesto: vecné ceny/trofej Doplnkové súťaže: 1. Longest Drive muži - vecné ceny/trofej 2. Longest Drive ženy - vecné ceny/trofej 3. Nearest to pin - vecné ceny/trofej 4. Nearest to the line - vecné ceny/trofej Ceny od partnerov -

Podmienky
Hrá sa celé 18-jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18 jamiek na 5 hod. Používanie autíčka: je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia: sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu.

Spôsob registrácie
Cez server SKGA.

Víťazstvo
1., 2., 3. miesto v hlavnej kategórii. Doplnkové súťaže Longest drive, Nearest to the pin.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 08.04.2016
Čas zahájenia 10:00
Dátum ukončenia 08.04.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Kanón štart o 10:00.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 15.03.2016
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 04.04.2016
Uzávierka prihlášok - čas 11:30

Poplatky a stravovanie
Poplatky Štartovné 20,-Eur, Green fee 60,-Eur.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Ubytovanie ?
Stravovanie Občerstvenie počas hry a raut po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 10

Ostatné
Poznámka
Popis Texas scramble dvojíc. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie