MOTOR-CAR BRATISLAVA GOLF CUP 2016.
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=77403045

miesto konania
20.09.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov MC BA GC 2016
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca MAZÚCH Miroslav Ing.
Rozhodca PULLMAN Lukáš Ing.
Riaditeľ súťaže Ing. Július Šabo
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Vecné ceny od MB a Orange.

Podmienky


Spôsob registrácie
Turnaj na pozvánky.

Víťazstvo
Prvé tri miesta. Hole in one - MB trieda A.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 20.09.2016
Čas zahájenia 13:00
Dátum ukončenia 20.09.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Cannon štart o 13:00 hod.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky
Čas podania prihlášky
Uzávierka prihlášok - dátum
Uzávierka prihlášok - čas

Poplatky a stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených

Ostatné
Poznámka
Popis Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska a súťažného poriadku SKGA. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope). Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh
Názov
PROPOZÍCIE


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Kategória HCP 0 - 18,4StablefordÁnoÁno
Kategória HCP 18,5 - 54StablefordÁnoÁno