BSGA pivovar BAŤAK Open Tour 2018
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=7694066

miesto konania
08.09.2018

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov BSGA Open Tour 2018
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor Filip M & W spol. s r.o.
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca ŠVAJLEN Peter
Rozhodca INY - VID. Poznamka
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Ceny od spoločnosti BATAK a JuCad. - Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu.

Podmienky
Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.

Spôsob registrácie
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese info@sunice.sk do 11:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese info@sunice.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 30 EUR.

Víťazstvo
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najvyšším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov sa rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel štandardného turnaja na serveri www.skga.sk. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najvyšším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov sa rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel štandardného turnaja na serveri www.skga.sk. Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotení pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak. Bodovanie dlhodobej súťaže - pozri propozície v prílohe. Bodovanie tímovej súťaže dvojíc - pozri propozície v prílohe.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 08.09.2018
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 08.09.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu postupný štart z odpaliska č. 1 o 9:00
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 10.04.2018
Čas podania prihlášky 14:00
Uzávierka prihlášok - dátum 07.09.2018
Uzávierka prihlášok - čas 9:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky 30EUR pre aktívnych členov GKBO, 80EUR pre neaktívnych/nečlenov. Platba možná iba v hotovosti.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie občerstvenie do bagu, pivo BATAK, halfway, obed po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 12

Ostatné
Poznámka Ďalší rozhodca: Hrbáň Jakub
Popis BSGA pivovar BAŤAK Open Tour 2018 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo štyroch samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak, Penati Heritage, Penati Legend a Hruba Borsa. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP. sezonne hodnotenie tury "Race to BlackSeaRama" kde vitaz kazdej kategorie vyhra pobyt v rezorte BlackSeaRama Golf & Villas na tri noci vratane green fee na ihrisku BlackSeaRama. www.bsga.sk/bsga-open-tour-2018
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
A - muži a ženy HCP +4 – 18,4StablefordÁnoÁno
B – muži a ženy HCP 18,5 – 27 StablefordÁnoÁno
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54StablefordÁnoÁno
D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54StablefordNieÁno