JURI CUP 2019
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=70110574

miesto konania
28.04.2019

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov JC2019
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca PARÍZEK Peter
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny


Podmienky
Hráči sú povinní dodržovať tempo hry. V prípade, že výsledok dvojice na jednej jamke je vyšší ako dvojnásobok paru danej jamky o jednu ranu, dvojica je povinná ukončiť hru na jamke a do výsledku sa jej zapíše počet rán rovnajúci sa dvojnásobku paru jamky plus jedna rana. Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hrací čas turnaja stanoví súťažný výbor pred začiatkom turnaja v závislosti na poveternostných podmienkach.

Spôsob registrácie
Na turnaj JURI CUP 2019 sa hráči prihlasujú prostredníctvom servera SKGA na www.skga.sk v sekcii Turnaje. Dvojice hráči nahlasujú mailom na golfzona@golfzona.sk alebo SMS na číslo 0908 491633.

Víťazstvo
Kategória: Spoločná pre všetky dvojice turnaja, vyhlásené prvé tri dvojice turnaja. V prípade rovnosti rán rozhoduje o poradí na prvých troch miestach: A. nižší hrací HCP dvojice B. lepší výsledok na posledných 3 jamkách C. lepší výsledok na posledných 6 jamkách D. lepší výsledok na posledných 9 jamkách


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 28.04.2019
Čas zahájenia 9:30
Dátum ukončenia 28.04.2019
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný z jamky č. 1 od 9:30 hod. Štartovná listina bude oznámená dňa 27.4.2018 do 19:00 hod.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 15.04.2019
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 27.04.2019
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Člen GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom - 20€, registračný člen/nečlen GKBO - 60€, Štartovné a hrací poplatok sa uhrádza v hotovosti pri registrácii do turnaja organizátorovi turnaja.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Občerstvenie počas hry.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených

Ostatné
Poznámka
Popis Turnaj sa hrá systémom foursome s voliteľným odpalom s vyrovnaním HCP. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel. Obaja hráči z dvojice na každej jamke odohrajú úvodný odpal a potom sa dvojica rozhodne, ktorou loptou bude pokračovať v hre. Následne sa v hre striedajú až do ukončenia hry na jamke. Ak sa po odpale vyberie lepšia lopta, ktorá zahral prvý hráč z dvojice, v hre pokračuje ten hráč, ktorého lopta nebola vybraná. Hrací HCP dvojice sa určí 2/3 súčtu HCP oboch hráčov dvojice, platnému pred turnajom podľa tabuľky hracích HCP ihriska miesta konania turnaja. Výsledkom dvojice je súčet zahraných rán znížený o hrací HCP dvojice.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
FOURSOME dvojíc s voliteľným odpalomNa ranyÁnoNie