Senior Tour 2016 - FedEx Cup
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=69009117

miesto konania
19.04.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov Senior Tour 2016 - FedEx Cup
Organizátor, Usporiadateľ Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Spoluorganizátor Golf Club WELTEN
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca PULLMAN Lukáš Ing.
Rozhodca MAZÚCH Miroslav Ing.
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny


Podmienky
Vek 50 rokov.

Spôsob registrácie
cez server skga. Počet hráčov v turnaji je maximálne 96, pričom v prípade väčšieho záujmu majú prednosť členovia ASGS so zaplateným členským príspevkom a hráči s nižším HCP.

Víťazstvo
Prvé tri miesta v kategórii Senior Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórií Senior Netto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Masters Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Stableford Netto /min. 5 súťažiacich/, Prvé tri miesta v kategórií Ladies Netto Body /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Čakateľ Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 19.04.2016
Čas zahájenia 10:00
Dátum ukončenia 20.04.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 2

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 17.03.2016
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 17.04.2016
Uzávierka prihlášok - čas 12:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Členovia ASGS 55,-€/deň, nečlenovia ASGS 60,-€/deň. Členovia GC Welten (podľa typu členstva) a ASGS 15,-€/deň a členovia, ktorí sú členmi v GC Welten (podľa typu členstva) ale nie sú členmi ASGS 20,-€/deň. Platba v hotovosti.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie V štartovnom je zahrnuté občerstvenie k hre a obed po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených

Ostatné
Poznámka
Popis Protest je možné podať do 30 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Povolené je meracie zariadenie merajúce len vzdialenosť. Ak počas súťažného kola hráč použije prístroj na meranie vzdialenosti, ktorý zisťuje alebo meria inéďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho hru /smer, rýchlosť vetra, teplotu, sklon ihriska a pod., hráč koná v rozpore s Pravidlom 14-3, za porušenie ktorého je trestom diskvalifikácia, bez ohľadu na to, či taká ďalšia funkcia prístroja bola použitá alebo nie. Kategória Senior Masters – el. autíčka dovolené. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Turnaj je dvojkolový, neabsolvovanie jedného kola sa premieta do HCP. Výnimku na účasť len v jednom kole môže dať súťažný výbor hráčovi, ktorý o to požiada pri prihlasovaní. Do celkového hodnotenia Senior Tour sa započítava dosiahnutý výsledok v kategórii Stableford Brutto. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: 1. v druhom kole, 2. na posledných 9-tich jamkách 2. kola, 3. na posledných 6-tich jamkách 2. kola, 4. na posledných troch jamkách 2. kola, 5. na 18. Jamke 2. kola, 6. rozhodne los. Odpaliská: Muži - žlté, Ženy - červené.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Senior Brutto RanyNa ranyNieÁno
Senior Netto RanyNa ranyÁnoÁno
Masters Brutto RanyNa ranyNieÁno
Stableford NettoStablefordÁnoÁno
Ladies Netto BodyStablefordÁnoÁno
Senior Tour Stableford BruttoStablefordNieÁno
Kvalifikácia Brutto RebríčekNa ranyNieÁno
Kvalifikácia Netto RebríčekNa ranyÁnoÁno
Kvalifikácia K+K Netto RebríčekStablefordÁnoÁno
Kvalifikácia Masters Netto RebríčekStablefordÁnoÁno
SKGA Brutto Stroke MenNa ranyNieÁno
SKGA Brutto Stroke WomenNa ranyNieÁno