OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ GCW NA RANY 2016
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=68606031

miesto konania
27.08.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov GCW Majstrovstvá klubu
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca MAZÚCH Miroslav Ing.
Rozhodca PEČO Ján III.
GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Riaditeľ súťaže Michal Kresťanko
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Kategória Open: 1. miesto - 30 % zľava na základné ročné fee 2017, trofej. 2. a 3. miesto - trofeje. Kategória Welten-muži: 1. miesto - ročné členstvo na rok 2017, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. 2. a 3. miesto trofeje. Kategória Welten-ženy: 1. miesto - ročné členstvo na rok 2017, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. 2. a 3. miesto trofej. Kategória Seniori (spoločná muži, ženy): 1. miesto - 1. miesto - ročné členstvo na rok 2016, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. Kategória bude vyhodnotená a ocenená len pri minimálnom počte 3 hráčov.

Podmienky
Hráč musí byt amatérsky golfista, byt členom SKGA, prípadne inej národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii predloží člensky preukaz SKGA. Hráči inej národnej federácie predložia členskú kartu. Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého flightu. Použitie prístroja s dispozičnými funkciami na meranie iných parametrov ako je vzdialenosť, ktoré by mohli hráča ovplyvniť pri spôsobe hry alebo výbere palice (vlhkosť vzduchu, nadmorská výška, sklon svahu, rýchlosť a smer vetra atď), sa trestá diskvalifikáciou. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etiky a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa pravidla 33-7. Telefonovanie v prípade ochrany ľudského zdravia alebo života sa neposudzuje v zmysle nariadenia o používaní mobilných telefónov. Maximálny počet účastníkov je 120, z toho 80 domácich mužov a žien. Súťažný výbor môže pomer upraviť na základe HCP prihlásených hráčov a prihlášok. Limit HCP pre majstra klubu je v kategórii mužov a žien 36 a v kategórii s HCP nad 36 sa nehrá na rany. V prípade vyššieho záujmu účastníkov turnaja budú uprednostnení hráči s nižším HCP. Súťažný výbor si vyhradzuje právo upraviť vo výnimočných prípadoch tieto kritériá.

Spôsob registrácie
Prostredníctvom servera SKGA.

Víťazstvo
Prvé 3 miesta v kategóriach Open, Welten-muži, Welten-ženy a Seniori.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 27.08.2016
Čas zahájenia 8:30
Dátum ukončenia 28.08.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 2

Prihlásenie
Spôsob štartu Prvý hrací deň: postupný štart od 9:00 z 1. jamky. Druhý hrací deň: postupný štart od 9:00 z 1. a 10. jamky.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 08.08.2016
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 26.08.2016
Uzávierka prihlášok - čas 12:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Dospelí: Green fee: 80,-€/2 dni + štartovné 40,-€/2 dni (Spolu 120,-€ na dva dni). Členovia s ročným hracím fee platia iba štartovné 40,-€ na dva dni. Účastníci musia zaplatiť poplatok na dva dni v prvý hrací deň.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Ubytovanie ?
Stravovanie Občerstvenie, halfway, teplé jedlo po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 10

Ostatné
Poznámka Hráči registrovaní v zahraničných kluboch na tel. čísle +421 31/59 111 11.
Popis Hrá sa podľa pravidiel Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews a podľa miestnych pravidiel GC WELTEN. Kapacita turnaja je obmedzená na 100. V prípade presiahnutia kapacity sú uprednostnení členovia klubu, v kategórii MUŽI hráči s nižším HCP, v kategórii ŽENY hráčky s nižším HCP. V pripade rovnosti výsledkov na 1 mieste nasleduje (postupný) rozstrel od 1 jamky, na druhom a treťom mieste rozhoduje lepšie zahraných posledných 18,9,6,3,1 jamka.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
A. Welten - mužiNa ranyNieÁno
B. Welten - ženyNa ranyNieÁno
C. OpenNa ranyNieÁno
D. SenioriNa ranyNieÁno
HCP 37 - 54StablefordÁnoÁno