MAJSTROVSTVÁ RED OAK GOLF CLUB
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=58783551

miesto konania
18.10.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov MROGC
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca MAZÚCH Miroslav Ing.
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Vravko Pavel
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny


Podmienky
Hráč s nižším hracím hendikepom má povolených 60% zo svojho hracieho hendikepu. Hráč s vyšším hracím hendikepom má povolených 40% zo svojho hracieho hendikepu. Rany netto - zahraný výsledok družstva bude znížený o HCP družstva, ktorý vznikne súčtom ich povolených hendikepov. V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach rozhoduje o poradí lepší výsledok na najťažšej jamke ihriska – podľa HCP jamky 1 až 18. V prípade rovnakého výsledku na všetkých 18 jamkách rozhoduje o poradí na prvých troch miestach žreb. Ostatné miesta sú delené. Hráčovi s HCP vyšším ako 36 bude zohľadnený HCP 36.

Spôsob registrácie


Víťazstvo
Dvojice na rany netto, 1. - 3. miesto Dvojica na rany brutto, 1. miesto Doplnkové Súťaže Longest Drive muži - jamka č. 6 Longest Drive ženy - jamka č. 6 Nearest to Pin - jamka č. 17


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 18.10.2016
Čas zahájenia 10:00
Dátum ukončenia 18.10.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu 10:00 cannon štart
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 10.10.2016
Čas podania prihlášky 0:00
Uzávierka prihlášok - dátum 17.10.2016
Uzávierka prihlášok - čas 15:30

Poplatky a stravovanie
Poplatky Členovia ROGC ..... 40 € Nečlenovia ............. 50 € V cene je zahrnuté fee, štartovné, občerstvenie / raňajky, občerstvenie na jamke č.5 a č. 9, raut po hre. Platba v hotovosti na mieste. Členovia GC Welten platia iba štartovné a občerstvenie. Autíčka sú povolené ich rezervácia je na rovnakej email adrese /35 € platba na mieste/
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených

Ostatné
Poznámka Registráciu zašlite ako odpoveď priamo do textu emailu. email: pavel.vravko@gcnitra.sk, najneskôr do 07.10.2016 V prípade, že sa hráči dohodnú na spoločnej hre je potrebné nahlásiť meno spoluhráča. Hráč ktorý nemá dvojicu, bude mu spoluhráč pridelený.
Popis Hrá sa podľa pravidiel R&A Rules Limited a miestnych pravidiel. Texas Scramble dvojíc na rany – netto a brutto. Turnaj je určený pre dvojice. Hrá sa 18 jamiek systémom Texas Scramble dvojíc na rany netto a brutto. Každý hráč z dvojice po výbere lepšej pozície zahrá úder z toho istého miesta, až kým dohrajú obaja loptičku do jamky.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Brutto ranyTexas scramble (na rany)NieNie
Netto ranyTexas scramble (na rany)ÁnoNie