Best Swing Golf Academy Tour 2018 powered by BAŤAK
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=43297384

miesto konania
07.09.2018

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov BSGA Tour 2018
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor Filip M & W spol. s r.o.
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca ŠVAJLEN Peter
Rozhodca INY - VID. Poznamka
PARÍZEK Peter
STESKÁL Karol JUDr.
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Vecné ceny - Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu.

Podmienky
Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.

Spôsob registrácie
Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese info@sunice.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese info@sunice.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 50 EUR.

Víťazstvo
Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. Ak hráči majú rovnaký presný HCP, o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. Ak hráči majú rovnaký presný HCP, o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb. Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak. Bodovanie dlhodobej súťaže - pozri propozície v prílohe. Bodovanie tímovej súťaže dvojíc - pozri propozície v prílohe.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 07.09.2018
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 07.09.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart z odpaliska 1 a 10 od 9:00.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 22.06.2018
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 06.09.2018
Uzávierka prihlášok - čas 9:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Štartovné + fee pre aktívneho člena GKBO 50 EUR, štartovné + fee pre nečlena GKBO 100 EUR. Platba možná iba v hotovosti.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Welcome drink, raňajky, občerstvenie do bagu, halfway, alko a nealko na ihrisku, raut a víno po hre. Pivo od hlavného partnera BAŤÁK počas celého dňa
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 11

Ostatné
Poznámka Ďalší rozhodca: Hrbáň Jakub
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2018 powered by BAŤAK je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo štyroch samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak, Penati Heritage, Penati Legend a Hrubá Borša. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP. Sezónne hodnotenie tury "Race to BlackSeaRama" kde prví traja umiestnení v kategóriach A,B a C a víťaz kategórie D vyhrávajú pobyt v rezorte BlackSeaRama Golf & Villas na 4 noci vrátane 2 – 4 green fee na ihriskách BlackSeaRama a Lighthouse podla umiestnenia.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
A - muži a ženy HCP +4 – 18,4StablefordÁnoÁno
B – muži a ženy HCP 18,5 – 27 StablefordÁnoÁno
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54StablefordÁnoÁno
D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54StablefordNieÁno