GOLF USA HCP TURNAJ
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=26202697

miesto konania
07.04.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov Golf USA HCP TURNAJ
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Michal Kresťanko
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Prvé tri miesta v kategórii HCP 0 - 36 /poukážka GolF USA/. Druhé miesto v kategórii HCP 0 – 36 /poukážka Golf USA/. Tretie miesto v kategórii HCP 0 – 36 /poukážka Golf USA/. Prvé miesto v kategórii na brutto rany /poukážka Golf USA/. Prvé miesto v kategórii Rookie HCP 37 – 54 /poukážka Golf USA/. Kategórie budú vyhodnotené iba za účasti minimálne 3 hráčov.

Podmienky


Spôsob registrácie
Prostredníctvom servera SKGA, zahraničný hráči na tel. čísle 031/59 111 11.

Víťazstvo
HLAVNÁ = HCP 0 - 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE = 37 - 54: 1. miesto stableford netto. RANY = HCP 0 - 54: 1.miesto brutto rany v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. EKLEKTIK= +4 -54. V prípade nižšieho počtu hráčov ako 15 sa vyhodnocuje iba hlavná kategória. Kategórie budú vyhodnotené iba za účasti minimálne 3 hráčov.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 07.04.2016
Čas zahájenia 11:00
Dátum ukončenia 07.04.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 17.03.2016
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 06.04.2016
Uzávierka prihlášok - čas 17:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Ubytovanie ?
Stravovanie V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 15

Ostatné
Poznámka
Popis Hrá sa celé 18 jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 18 jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia: Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého flightu. Použitie prístroja s dispozičnými funkciami na meranie iných parametrov ako je vzdialenosť, ktoré by mohli hráča ovplyvniť pri spôsobe hry alebo výbere palice (vlhkosť vzduchu, nadmorská výška, sklon svahu, rýchlosť a smer vetra atď), sa trestá diskvalifikáciou. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etiky a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa pravidla 33-7. Telefonovanie v prípade ochrany ľudského zdravia alebo života sa neposudzuje v zmysle nariadenia o používaní mobilných telefónov. Súťažný výbor môže pred začatím turnaja v prípade potreby upraviť kategórie. Seniori majú možnosť výberu odpalísk (biele alebo žlté) v prípade, ak by mali podľa kritérií odpaľovať z iných odpalísk. Túto zmenu je potrebné nahlásiť pred štartom na recepcii a uviesť v hracej karte. Odpaliská: Muži HCP 0 - 18,4 - biele Ženy HCP 0 - 18,4 - modré Muži HCP 18,5 - 54 - žlté Ženy HCP 18,5 - 54 - červené
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
HlavnáStablefordÁnoÁno
Brutto ranyNa ranyNieÁno