GOLFZÓNA TOUR 2016 - LA FRANCONI OPEN
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=24638775

miesto konania
28.09.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov GolfZóna Tour 2016
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny


Podmienky
V prípade, že hráč nemôže získať na jamke žiadne stablefordové body, je povinný ukončiť hru na jamke a do výsledkovej karty mu zapisovateľ zapíše „X“. Pri pomalej hre celého flajtu budú všetci hráči vo flajte potrestaní nasledovne: - napomenutie (pri strate jednej jamky na predchádzajúci flajt) - strata jamky a presun na ďalšiu jamku (pri strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) - diskvalifikácia (pri opätovnej strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hráč, ktorý k výsledkovému stolíku nepríde podpísať svoju výsledkovú kartu bude z turnaja diskvalifikovaný. Hrací čas turnaja stanoví súťažný výbor pred začiatkom turnaja v závislosti na poveternostných podmienkach. O dĺžke hracieho času pre jednotlivé turnaje bude každý hráč oboznámený pred štartom. rotest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru, a to písomnou formou po zložení poplatku EUR 20,-. V prípade, že bude protest zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter.

Spôsob registrácie


Víťazstvo
Stableford netto – spoločná pre všetky HCP stableford s vyrovnaním, vyhlásení prví traja hráči turnaja. Stableford brutto – spoločná pre všetky HCP stableford bez vyrovnania, vyhlásený víťaz kategórie.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 28.09.2016
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 28.09.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný z 1. a 10. jamky.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 05.09.2016
Čas podania prihlášky 13:00
Uzávierka prihlášok - dátum 27.09.2016
Uzávierka prihlášok - čas 15:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Pre všetky turnaje GolfZóna Tour 2016 platí jednotný štartovný a hrací poplatok EUR 55,-/turnajové kolo. Seniori - členovia ASGS - poplatok 50,-€/turnajové kolo. Okrem uvedených poplatkov zaregistrovaní hráči neplatia iné hracie poplatky. Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny súťažného poplatku. Štartovné a hrací poplatok sa uhrádza vždy v hotovosti pri registrácii do turnaja organizátorovi turnaja. Členovia GC Welten (podľa typu členstva) hradia poplatok vo výške 20,-€.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Pre hráčov je pripravené občerstvenie počas hry aj po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených

Ostatné
Poznámka
Popis Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel. Počet hráčov v turnaji je stanovený na max. 60. Prvých 60 hráčov turnaja bude zaradených do turnaja, ostatní hráči v prípade záujmu budú zaradení ako náhradníci v poradí, v akom sa na turnaj prihlásili. O poradí v prihlasovaní rozhoduje čas zaslania registrácie do turnaja.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Muži nettoStablefordÁnoÁno
Seniori - mužiStablefordÁnoÁno
Ženy nettoStablefordÁnoÁno
Stableford BruttoStablefordNieÁno