VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=24363006

miesto konania
14.08.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov VOLVO BA G & S Trophy 2016
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Rozhodca HORČÍK Ľuboš
MAZÚCH Miroslav Ing.
Riaditeľ súťaže Ivan Šebok
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Prvé 3 miesta v každej kategórií na každom turnaji získavajú trofej VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY a vecné ceny. Na každom turnaji VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže Longest Drive (muži, ženy) a Nearest to the Pin – spoločná. Absolútny víťaz celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získava víťaznú trofej a ročné členstvo v GC Welten na rok 2017. 2.miesto v súťaži eklektik celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu elektrický golfový vozík Powakaddy FW 3 od partnera Powakaddy. 3.miesto v súťaži eklektik celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu od partnera Garmin. 1.miesto v súťaži eklektik v kategórii HCP 0-18,4 celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu elektrický golfový vozík Powakaddy FW 3 od partnera Powakaddy. 1.miesto v súťaži eklektik v kategórii HCP 18,5-54(obmedzenie 36) celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu elektrický golfový vozík Powakaddy FW 3 od partnera Powakaddy.

Podmienky
A kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 0 - 18 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur . B kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 18,1 - 54 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur.

Spôsob registrácie
Cez server www.skga.sk

Víťazstvo
Prvé 3 miesta v každej kategórii. V celkovom hodnotení celej túry platí systém hry eklektik. V súťaži eklektik sa hráčovi započíta najlepší dosiahnutý výsledok (brutto rany) na každej jamke z ihriska WELTEN (6 kôl) počas celej súťaže. Je potrebné, aby hráči v prvom kole turnaja dohrali všetky jamky, čím si vytvoria základ pre ďalšie turnajové kolá. Do celkového hodnotenia sa počíta súčet najlepších výsledkov. Hráč, ktorý neodohrá minimálne tri súťažné kolá, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia na prvých troch miestach po ukončení celej túry. O celkovom víťazovi celej túry rozhodne: a) najnižší počet získaných rán po ukončení posledného čiže šiesteho turnaja. b) V prípade rovnosti získaných rán v celkovom poradí GOLF & STYLE TROPHY 2016 na prvých troch miestach po poslednom turnaji nasleduje rozstrel hráčov (sudden death) na rany brutto na jamkách č. 1 a 9. V prípade nerozhodného výsledku pokračujeme jamkami č. 10 a 18. V prípade rovnakého výsledku na jednotlivých turnajoch rozhoduje výsledok na posledných 9, 6, 3 jamkách. V prípade rovnakého výsledku na posledných jamkách rozhoduje HCP hráčov.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 14.08.2016
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 14.08.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart z 1. a 10. jamky.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 27.07.2016
Čas podania prihlášky 15:00
Uzávierka prihlášok - dátum 13.08.2016
Uzávierka prihlášok - čas 11:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Poplatky- turnajový poplatok (Green fee - 45 EUR + štartovné - 20 EUR) = 65 EUR , členovia GC Welten - štartovné - 20 EUR.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Pitný režim počas celého dňa, občerstvenie počas turnaja a obed po hre pre každého hráča.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 10

Ostatné
Poznámka
Popis Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope). Protest: Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa. V turnaji je zaradená samostatná kategória hráčov MID-AM, ktorí sa prihlásia do turnaja a následne požiadajú e-mailom o zaradenie do Kategória hráči MID-AM. Zároveň musia byť aktuálne platnými členmi AMAGS pre sezónu 2016. Počet miest, ktoré budú otvorené a rezervované pre Kategóriu hráči MID-AM je 30. Rezervácia, bude platná do 14 dní od dátumu turnaja. Samostatná kategória Slovak MID-AM bude nastavená na serveri s podmienkami muži/ ženy vek 30+, HCP +5 -18,4, formát hry rany Brutto
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
A: HCP 0-18,4 Netto STBStablefordÁnoÁno
B: HCP 18,5- 54 Netto STBStablefordÁnoÁno
MID-AMNa ranyNieÁno