UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=22194696

miesto konania
19.08.2018

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov UNIQA G&ST 2018
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Rozhodca MAZÚCH Miroslav Ing.
Riaditeľ súťaže Ivan Šebok
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Prvé 3 miesta v každej kategórií na každom turnaji získavajú trofej GOLF & STYLE TROPHY a vecné ceny. Na každom turnaji GOLF & STYLE TROPHY sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže Longest Drive (muži, ženy) a Nearest to the Pin – spoločná

Podmienky
A kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 0 – 18,4 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur . B kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 18,5 - 54 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur.

Spôsob registrácie
Cez server www.skga.sk

Víťazstvo
Prvé 3 miesta v každej kategórii. V celkovom hodnotení celej túry platí systém hry eklektik. V súťaži eklektik 1. brutto rany sa hráčovi započíta najlepší dosiahnutý výsledok (brutto rany) na každej jamke z ihriska WELTEN (6 kôl) počas celej súťaže. Je potrebné, aby hráči v prvom kole turnaja dohrali všetky jamky, čím si vytvoria základ pre ďalšie turnajové kolá. Do celkového hodnotenia sa počíta súčet najlepších výsledkov. Hráč, ktorý neodohrá minimálne tri súťažné kolá, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia na prvých troch miestach po ukončení celej túry. 2. netto stb sa hráčom v dvoch kategóriách: - 0 – 18,4 - 18,5 – 54 s obmedzením 36 spočítajú všetky netto stb zo všetkých šiestich turnajov. Hráč bude vyhodnotený v kategórii, v ktorej začal túru svojim prvým turnajom. O celkovom víťazovi celej túry na brutto rany rozhodne: a) najnižší počet získaných rán po ukončení posledného čiže šiesteho turnaja b) V prípade rovnosti získaných rán v celkovom poradí UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 na prvých troch miestach po poslednom turnaji nasleduje rozstrel hráčov (sudden death) na rany brutto na jamkách č. 10 a 18. V prípade nerozhodného výsledku pokračujeme ďalej jamkami č. 10 a 18. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. c) V prípade rovnosti získaných netto stb v celkovom poradí jednotlivých kategórií UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 na prvom mieste po poslednom turnaji nasleduje rozstrel hráčov (sudden death) na rany brutto na jamkách č. 10 a 18 (1,2,3...).


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 19.08.2018
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 19.08.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart z 1. a 10. jamky.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 18.07.2018
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 18.08.2018
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Poplatky- turnajový poplatok (Green fee - 45,-EUR + štartovné - 20,-EUR) = 65,-EUR , členovia GC Welten s ročným hracím fee - štartovné - 20,-EUR. Zostavenie štartovej listiny sa koná na základe HCP. Spájanie hráčov do flightov na požiadanie je spoplatnené sumou 5 €.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Pitný režim počas celého dňa, občerstvenie počas turnaja a obed po hre pre každého hráča.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 10

Ostatné
Poznámka
Popis Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope). Protest: Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
A: HCP 0-18,4 Netto STBStablefordÁnoÁno
B: HCP 18,5- 54 Netto STBStablefordÁnoÁno