GOLF CHALLENGE 2018 by BALA
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=19151753

miesto konania
18.08.2018

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov Golf Challenge
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca STESKÁL Karol JUDr.
Rozhodca MUNKOVÁ Alena Ing.
PARÍZEK Peter
Riaditeľ súťaže Michal Wirdzek
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Sklenené trofeje - Sklenené trofeje a výrobky Rona, poukážky 40, 20 a 15 EUR na nákup Molinari, produkty od spoločnosti ESET a poukážky na masáž, zaujímave kovové trofeje pre 2. a 3. miesto.

Podmienky
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska a súťažného poriadku SKGA. Všetci hráči sú povinní absolvovať turnaj pešo, bez golfového autíčka (pokiaľ nemajú výnimku od lekára). Meracie prístroje sú povolené. Štartová listina bude zverejnená najneskôr večer pred turnajom. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 100,- EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje, si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Spôsob registrácie
Cez server SKGA.

Víťazstvo
KATEGÓRIA A - HCP 0-15,0: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - biele, ŽENY - modré. Hrá sa systémom na rany s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. KATEGÓRIA B - HCP 15,1-25,0: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - žlté, ŽENY - červené. Hrá sa systémom stablefort s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. KATEGÓRIA C - HCP 25,1-54: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - žlté, ŽENY - červené. Hrá sa systémom Stableford s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. Hráčom s HCP vyšším ako 36 sa ráta HCP 36. Vyhodnotené budú 3 najlepšie výsledky v každej kategórii. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so súťažným poriadkom SKGA. V prípade rovnakého výsledku kategórie A: V prípade rovnakého výsledku kategórie A: o poradí sa rozhoduje na základe výsledku na posledných 9/6/3/1 jamiek/jamky. V prípade rovnakého výsledku kategórie B a C: o poradí sa rozhoduje na základe výsledku na posledných 9/6/3/1 jamiek/jamky. Doplnkové súťaže - kategória A, B, C - 1 x Longest drive muži (jamka bude určená v deň turnaja) - 1 x Longest drive ženy (jamka bude určená v deň turnaja) - 1 x Nearest to the pin (jamka bude určená v deň turnaja), EAGLE/BIRDIE jamka (špeciálne hodnotená jamka zľavovými poukážkami GOLF USA). Pre vyhodnotenie jednotlivých kategórií je potrebný minimálny počet sedem hráčov. V prípade účasti sedem až desať hráčov v kategórii je vyhodnotené len prvé miesto. V prípade účasti šesť a menej hráčov v kategórii, je táto zlúčená s vyššou kategóriou s prípadným obmedzením HCP.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 18.08.2018
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 18.08.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart z jamiek 1. a 10. od 9:00 hod.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 10.07.2018
Čas podania prihlášky 13:00
Uzávierka prihlášok - dátum 17.08.2018
Uzávierka prihlášok - čas 17:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Green fee 55,-Eur, štartovné 30,-Eur (člen GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom platí len štartovné). Platba je možná len v hotovosti.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie Káva Café Molinari, Red Bull, half way - ciganska s dusenou cibulkou, pitný režim na ihrisku počas celého dňa, vyrobky 7days. Po odohraní chutný obed.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 12

Ostatné
Poznámka
Popis Obľúbená golfová túra zameraná na športovú a fair play stránku golfu. Túra je pod záštitou občianskeho združenia ČERVENÉ NOSY Clowndoctors. POZOR: CELKOVÝ VÍŤAZ vo všetkých 3 kategóriách získava golfový pobyt. (V 1. kategórii súčet netto stableford a polovica brutto stableford z najlepších 5 turnajov, pre B. a C.kategóriu súčet stableford netto z najlepších 5 turnajov). Napriek prechodu medzi kategóriami, hráč zotrváva pri celkovom hodnotení golfovej túry v kategórii, v ktorej ju začal. Neplatí to pre jednotlivé turnaje. Pre všetkých golfistov je pripravený super servis: skvelá káva Café Molinari, rum Cubaney pre vaše chuťove poháriky, vyhlasovanie výsledkov osobnosťou showbusinessu.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Kategória A - HCP 0-15,0Na ranyÁnoÁno
Kategória B - HCP 15,1-25,0StablefordÁnoÁno
Kategória C - HCP 25,1-54 StablefordÁnoÁno