VEGET TOUR 2018
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=14929248

miesto konania
26.04.2018

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov VT2018
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor Golf and Country Club Piešťany
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Milan Klačman
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Prví traja hráči v kategórii A a B, najlepší hráč v kategórii C-vecné ceny+zabezpečenie automobilov od spol. Safesystems//Hole in ONE, Longest Drive ženy-muži, Nearest to the PIN.//Na tomto turnaji sa kvalifikujú prví traja hráči nad 30 rokov v kat. A a B do národného finále World Amateur Golfers Championship//Celkový víťaz kat. A - golfový zájazd pre dve osoby do Španielska, elektronika od spoločnosti CNS.//Celkový víťaz kat. B - golfový zájazd pre jednu osobu do Turecka, elektronika od spoločnosti CNS.//Druhé, tretie miesta v celkovom poradí kat.A,B + celkový víťaz kat.C hodnotné vecné ceny.

Podmienky
Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných golfistov v národných zväzoch (na Slovensku v SKGA), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na jednotlivých ihriskách.

Spôsob registrácie
Prihlásenie na www.skga.sk. Uzávierka prihlášok dva dni vopred, útorok 24.4. o 16:00 hod.

Víťazstvo
V kategórii 1 HCP 0-18 víťazí hráč s najvyšším súčtom stableford netto a brutto, v kat. 2, 3 s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého skóre po 18 jamkách rozhodne o víťazovi lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich,6,3 jamkách. Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali. Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja. Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách 1-3 započítajú 3 najlepšie výsledky z troch rôznych usporiadajúcich ihrísk.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 26.04.2018
Čas zahájenia 9:30
Dátum ukončenia 26.04.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Zahájenie o 9:30 hod canon štart 10:00. Odpaliská: Muži HCP 0-18 Biele, HCP 18,1-54 Žlté/ Ženy HCP 0-12 Modré, HCP 12,1-54 Červené//
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 04.03.2018
Čas podania prihlášky 18:00
Uzávierka prihlášok - dátum 24.04.2018
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Štartovné 35€ + poplatok za hru 40€. Členovia GC Welten s ročným hracím poplatkom len štartovné
Úhrada nákladov Recepcia
Ubytovanie ?
Stravovanie Občerstvenie počas, half way, obed po hre
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 8

Ostatné
Poznámka Harmonogram turnajov na www.skga.sk – Kalendár turnajov ( súťažný výbor v prípade mimoriadnych okolností môže kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj )
Popis Jedná sa o sériu 8 golfových turnajov na ihriskách na Slovensku, v Čechách a Maďarsku a 2 uzavreté turnaje texas dvojíc pre partnerov tour.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
spoločná 0 – 18StablefordNieÁno
spoločná 18,1 - 36StablefordÁnoÁno
spoločná 37 - 54StablefordÁnoÁno