VEGET TOUR 2018
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=13186674

miesto konania
21.06.2018

GREEN RESORT Hrubá Borša


Základné informácie
Skrátený názov VT2018
Organizátor, Usporiadateľ Golfový klub Borša
Spoluorganizátor Golf and Country Club Piešťany
Ihriska GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca PARÍZEK Peter
STESKÁL Karol JUDr.
Riaditeľ súťaže Milan Klačman
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny
Prví traja hráči v kategórii A a B, najlepší hráč v kategórii C-vecné ceny+zabezpečenie automobilov od spol. Safesystems//Hole in ONE - VOLKSWAGEN T-Roc Longest Drive ženy-muži, Nearest to the PIN.//Na tomto turnaji sa kvalifikujú prví traja hráči nad 30 rokov v kat. A a B do národného finále World Amateur Golfers Championship//Celkový víťaz kat. A - golfový zájazd pre dve osoby do Slovinska, elektronika od spoločnosti CNS.//Celkový víťaz kat. B - golfový zájazd pre jednu osobu do Turecka, elektronika od spoločnosti CNS.//Druhé, tretie miesta v celkovom poradí kat.A,B + celkový víťaz kat.C hodnotné vecné ceny.

Podmienky
Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných golfistov v národných zväzoch (na Slovensku v SKGA), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na jednotlivých ihriskách.

Spôsob registrácie
Prihlásenie na www.skga.sk, hráči zahraničných členských klubov na registracia@vegetgolf.sk. Uzávierka prihlášok deň vopred, streda 20. 06. o 12:00 hod.

Víťazstvo
V kategórii 1 HCP 0-18 víťazí hráč s najvyšším súčtom stableford netto a brutto, v kat. 2, 3 s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého skóre po 18 jamkách rozhodne o víťazovi lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich,6,3 jamkách. Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali. Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja. Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách 1-3 započítajú 3 najlepšie výsledky z troch rôznych usporiadajúcich ihrísk.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 21.06.2018
Čas zahájenia 9:00
Dátum ukončenia 21.06.2018
Čas ukončenia
Počet kôl 1

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný z jamky č.1 a č.10 od 9:00 hod.//Odpaliská: Muži HCP 0-18 Biele, HCP 18,1-54 Žlté/ Ženy HCP 0-12 Modré, HCP 12,1-54 Červené//
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 29.04.2018
Čas podania prihlášky 18:00
Uzávierka prihlášok - dátum 20.06.2018
Uzávierka prihlášok - čas 12:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Štartovné 35€ + green fee 39€, aktívny člen GKBO: Štartovné 35€ + green fee 0€
Úhrada nákladov Recepcia
Ubytovanie ?
Stravovanie Občerstvenie počas, half way, obed po hre
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených 8

Ostatné
Poznámka Harmonogram turnajov na www.skga.sk – Kalendár turnajov ( súťažný výbor v prípade mimoriadnych okolností môže kalendár pozmeniť )
Popis Jedná sa o sériu 8 golfových turnajov na ihriskách na Slovensku a v Čechách a 3 uzavreté turnaje texas dvojíc pre partnerov tour.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh
Názov
startovka


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
spoločná 0 – 18StablefordNieÁno
spoločná 18,1 - 36StablefordÁnoÁno
spoločná 37 - 54StablefordÁnoÁno