VEĽKÁ CENA GC WELTEN - SENIOR TOUR 2016
Odkaz URL:  
Priamy odkaz:   http://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=12133705

miesto konania
19.07.2016

Welten - Báč


Základné informácie
Skrátený názov Senior Tour 2016
Organizátor, Usporiadateľ Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Spoluorganizátor Golf Club WELTEN
Ihriska Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing.
Rozhodca MAZÚCH Miroslav Ing.
Riaditeľ súťaže Eduard Csonga
Súťažný výbor ?
Prihlásenie ?

Ceny


Podmienky


Spôsob registrácie
Cez server SKGA. Počet hráčov v turnaji je maximálne 96, pričom v prípade väčšieho záujmu majú prednosť členovia ASGS so zaplateným členským príspevkom a hráči s nižším HCP.

Víťazstvo
Prvé tri miesta v kategórii Senior Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórií Senior Netto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé tri miesta v kategórii Masters Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Stableford Netto /min. 5 súťažiacich/, Prvé tri miesta v kategórií Ladies Netto Body /min. 5 súťažiacich/.


Fotogaléria ihriska

DÁTA
Dátum zahájenia 19.07.2016
Čas zahájenia 10:00
Dátum ukončenia 20.07.2016
Čas ukončenia
Počet kôl 2

Prihlásenie
Spôsob štartu Postupný štart.
Počet prihlášok ?
Dátum podania prihlášky 13.06.2016
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 18.07.2016
Uzávierka prihlášok - čas 14:00

Poplatky a stravovanie
Poplatky Poplatok za hru so štartovným 45,-€/deň. Hráči s ročným hracím členstvom len štartovné 20,-€/deň. Poplatok sa hradí za obe hracie dni naraz.
Úhrada nákladov
Ubytovanie ?
Stravovanie V štartovnom je zahrnuté občerstvenie k hre a obed po hre.
len pre členov ?
Typ ?
Minimálny počet prihlásených

Ostatné
Poznámka
Popis Protest je možné podať do 30 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Povolené je meracie zariadenie merajúce len vzdialenosť. Ak počas súťažného kola hráč použije prístroj na meranie vzdialenosti, ktorý zisťuje alebo meria inéďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho hru /smer, rýchlosť vetra, teplotu, sklon ihriska a pod., hráč koná v rozpore s Pravidlom 14-3, za porušenie ktorého je trestom diskvalifikácia, bez ohľadu na to, či taká ďalšia funkcia prístroja bola použitá alebo nie. Kategória Senior Masters – el. autíčka dovolené. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Turnaj je dvojkolový, neabsolvovanie jedného kola sa premieta do HCP. Výnimku na účasť len v jednom kole môže dať súťažný výbor hráčovi, ktorý o to požiada pri prihlasovaní. Do celkového hodnotenia Senior Tour sa započítava dosiahnutý výsledok v kategórii Stableford Brutto. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: 1. v druhom kole, 2. na posledných 9-tich jamkách 2. kola, 3. na posledných 6-tich jamkách 2. kola, 4. na posledných troch jamkách 2. kola, 5. na 18. Jamke 2. kola, 6. rozhodne los. Odpaliská: Muži - žlté, Ženy - červené. Časový limit na hru je 5 hodín 20 minút.
Dátum blokácie od ?
Čas blokácie od ?
Dátum blokácie do ?
Čas blokácie do ?
Rezervácia ihriska ?

Zoznam príloh


Kategórie
NázovHrací systémHra s HCPS úpravou
Senior Brutto RanyNa ranyNieÁno
Senior Netto RanyNa ranyÁnoÁno
Masters Brutto RanyNa ranyNieÁno
Stableford NettoStablefordÁnoÁno
Ladies Netto BodyStablefordÁnoÁno
Senior Tour Stableford BruttoStablefordNieÁno
Kvalifikácia Brutto RebríčekNa ranyNieÁno
Kvalifikácia Netto RebríčekNa ranyÁnoÁno
Kvalifikácia K+K Netto RebríčekStablefordÁnoÁno
Kvalifikácia Masters Netto RebríčekStablefordÁnoÁno
SKGA Brutto Stroke MenNa ranyNieÁno
SKGA Brutto Stroke WomenNa ranyNieÁno
OPENStablefordÁnoÁno